Arbetspass

Hamnchefen skickar ut kallelser till de som är aktuella för respektive arbetspass.

Medlemmar som har både sommar och vinterplats är skyldiga att delta i arbetsdagar i sommarhamnen, en dag på våren i april och en dag på hösten i oktober.
Medlemmar som enbart utnyttjar vinterplats är skyldiga att delta i arbetsdagar i vinterhamnen.
Dessutom fördelas medlemmarna på vaktpass i hamnen och på varvet, sommar och vinter. För de flesta gäller då en natt per sommarsäsong i sommarhamnen och en natt under vinterhalvåret på varvsområdet i Tegelhagen.
Om medlem uteblir från arbetsdag eller vaktpass debiteras en avgift på 1.000kr.

Medlemmar som enbart utnyttjar vinterplats är skyldiga att delta i arbetsdagar i vinterhamnen.
Dessutom fördelas medlemmarna på vaktpass i hamnen och på varvet, sommar och vinter. För de flesta gäller då en natt per sommarsäsong i sommarhamnen och en natt under vinterhalvåret på varvsområdet i Tegelhagen. Om medlem uteblir från arbetsdag eller vaktpass debiteras en avgift på 1.000kr.

© Edsbergs Båtklubb 2016 Strandvägen 36, 191 35 Sollentuna