Om EBK

klubbhusetEdsbergs Båtklubb (EBK) bildades 1964 och har sin sommarhamn vid Strandvägen i Sollentuna. Hamnen omfattar i dag två bryggor med sammanlagt 115 båtplatser och ett lika stort antal vinteruppläggningsplatser. Samtliga bryggplatser är försedda med bommar.

Vinteruppläggning sker i Tegelhagen, en gemensam uppläggningsplats för Sollentuna Båtsportunion som är samverkansorgan mellan båtklubbarna som finns i Sollentuna.
Klubben äger dessutom en klubbholme, Lilla Krokholmen, där det finns bryggor, dass, bastu, grillplatser etc.

EBK är en ideell förening vars verksamhet baseras på att medlemmarna i stor utsträckning bidrar med egna insatser och lojalt följer de regler och rutiner som föreningen satt upp. Den som vill bli medlem måste därför vara införstådd med de skyldigheter och åtaganden som följer med ett medlemskap.

Styrelse, kansli och andra arbetsuppgifter sköts genom att medlemmar ställer upp på sin fritid. Som medlem måste du vara beredd att medverka och hjälpa till som funktionär, gå vaktpass och delta i arbetsplikt ett par gånger om året.

Stadgar

© Edsbergs Båtklubb 2016 Strandvägen 36, 191 35 Sollentuna