Båtplats

Edsbergs Båtklubb (EBK)  har sin sommarhamn vid Strandvägen i Sollentuna. Hamnen omfattar i dag två bryggor med sammanlagt cirka 115 bryggplatser platser och 125 vinteruppläggningsplatser. Samtliga bryggplatser är försedda med bommar.

Vinteruppläggning sker i Tegelhagen, en gemensam uppläggningsplats för Sollentuna Båtsportunion som är samverkansorgan mellan båtklubbarna som finns i Sollentuna.  Bryggplats i sommarhamnen kan inte tecknas separat, utan endast i kombination med vinterplats i Tegelhagen. Endast vinterplats i Tegelhagen kan dock tecknas separat. Båtplats förutsätter medlemskap i EBK.

För frågor om båtplats och kösituationen, skicka ett mejl till styrelsen@edsbergsbatklubb.se med information om båtens storlek.

© Edsbergs Båtklubb 2016 Strandvägen 36, 191 35 Sollentuna