Bli medlem

Antal platser
Edsbergs Båtklubb har 115 platser. Historiskt sett har vi kunnat ge plats till ca 5-7 nya båtar/år.

Hur lång är kötiden?
Kontakta styrelsen@edsbergsbatklubb.se för att få en uppfattning om hur lång kötid det är för just din storlek på båt (båtklubben har ju olika storlekar på båtplatserna så kötiden kan variera).
Observera dock att ansökningar endast tas emot genom formuläret:Ansökningsblankett/Köanmälan”.

Tillåten storlek/vikt på båt
Båtplats i EBK förutsätter medlemskap för både sommar- och vinterplats avseende båtar som är 5,20-11,5 m långa (inkl. peke, badbrygga, dävert m.m.) och väger max 10 ton.

Ansökan
Ansökan om medlemskap görs via ansökningsblanketten/köanmälan nedan. Nya ansökningar antas av styrelsen som sammanträder en gång per månad. Efter styrelsemötet kontaktas de som anmält sig och får besked om hur de har godkänts samt hur de ska betala in köpavgiften på 750kr/år. Köplatsen registreras först när köavgiften är betald.

Arbetspass
Hamnchefen skickar ut kallelser till de som är aktuella för respektive arbetspass.
Medlemmar som har både sommar och vinterplats är skyldiga att delta i arbetsdagar i sommarhamnen, en dag på våren i april och en dag på hösten i oktober.
Medlemmar som enbart utnyttjar vinterplats är skyldiga att delta i arbetsdagar i vinterhamnen. Dessutom fördelas medlemmarna på vaktpass i hamnen och på varvet, sommar och vinter. För de flesta gäller då en natt per sommarsäsong i sommarhamnen och en natt under vinterhalvåret på varvsområdet i Tegelhagen.
Om medlem uteblir från arbetsdag eller vaktpass debiteras en avgift på 1.000kr.
Datum för arbetsdagar anges i Kalendern.

Ansökningsblankett/Köanmälan

Avgifter

Stadgar

Hamnordningen

© Edsbergs Båtklubb 2016 Strandvägen 36, 191 35 Sollentuna