Miljö

Medlemmar i EBK värnar om miljön. Nedan finns länkar till viktig information om hur du tar tillvara vår känsliga natur i hav och mark.

Hantering av milöjfarligt avfall

En del av EBKs miljöplan – Instruktion för hantering av miljöfarligt avfall för båtägare tillhörande Tegelhagens båtklubbar.

Godkända bottenfärger

För att minska gifter i hav och på land, måste vi på sikt arbeta för att minska användandet av antifoulingfärger på våra båtar. Skona miljön, spar pengar – Båten klarar sig utan att måla varje år. Tvätta istället och bättra på där det behövs – Om det behövs.

I SoBU:s ordningsföreskrifter står under stycket “Miljö” att “– Endast godkända hårda båtbottenfärger får användas eller också skall båtbotten vara omålad”, vilket begränsar antalet godkända färger för ostkusten till två:

Trilux Hard Antifouling 4815
– Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen).
– För bestrykning.

Hempel, Hard Racing Copper 5148
– Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på ostkusten (från Örskär till Trelleborg). – För bestrykning. Koppartiocyanat 11,5 vikt-% 2023-09-11 Hd

KEMI’s lista för ostkusten 2022 finns ytterligare godkända bottenfärger, men som är sk. polerande (blödande) färger. Dessa färger är EJ godkända enligt SoBU.
Nackdelen med polerande färger är att de smetar av sig på banden till slamkryparna, och som sedan sätter av sig på nästa båt, vilket ruinerar det slit som båtägaren/båtägarna lagt ner på att tvätta och polera sin juvel. Inte roligt att ha ofrivilligt färgglada ränder på skrovet!

Bottentvätt

Medlemmar i EBK erhåller 20 procents rabatt på bottentvätt under 2017 genom samarbete med BoatWasher. För att erhålla rabatten ange rabattkod, som mejlas ut av styrelsen, vid köp av tvättbiljetter. Köp tvättbiljetter på nätet www.boatwasher.se/biljett eller betala med kort ombord. Biljetten är personlig och rabatten gäller endast på BoatWasher-anslutna båttvättar. För öppettider, priser mm, se www.boatwasher.se/karta. Läs mer om fördelarna med borsttvätt på www.boatwasher.se/metoden. BoatWasher blir enklare, billigare och miljövänligare än bottenmålning och hösttvätt på spolplatta.

Toatömning

Sollentuna Energi har installerat en tömningsstation för båtlatrin vid Edsvikens båtklubb som nu står färdig att användas. Tömningsstationen är av samma märke som den vid Stocksund, se tillverkarens hemsida www.latrina.se för mer information.
Tömningsstationen är kopplad till Sollentuna Energis avloppsledningsnät. När latrintanken i båten töms pumpas innehållet direkt till ledningsnätet och fortsätter tillsammans med övrigt avloppsvatten till Käppala reningsverk.
Instruktioner för användande finns på tömningsstationen.
Användandet av tömningsstationen är kostnadsfritt. Anläggningen ägs och driftas av Sollentuna Energi. Vid frågor eller problem kontakta Malena Göransson, 08 623 88 15. Vid problem utanför kontorstid ring jouren på 08 623 88 66.

Hitta toatömningsstationer

5 knops fartbegränsning utanför toatömningsstationen vid EBK från och med 1 april

Med anledning av ett antal inträffade incidenter vid toatömningsstationen vid Edsvikens Båtklubb, beslöt Länsstyrelsen i juni 2013 att begränsa högsta tillåtna hastighet till 5 knop inom ett specificerat område vars gränser framgår av Länsstyrelsens beslut som bifogas. Området för fartbegränsningen markeras med 5-knopsskyltar både vid norra och södra gränsen. Tyvärr är skyltarnas storlek och synlighet inte helt tillfredsställande varför ett stort antal båtar regelmässigt passerar med alltför hög fart. Emellanåt är svallsjön från passerande båtar så kraftig att de som ligger förtöjda vid tömningsstationen, för tömning av septiktanken, och även vid bryggorna riskerar skador både på båten och sig själva.

Alternativa metoder

Här följer ett antal exempel på alternativa metoder som båtägare kan använda sig av istället för båtbottenfärger:

  • Skrovduk
  • Manuell handborste
  • Undervattenborste
  • Undervattenrengörare (specialverktyg)
  • Elektrisk undervattenrengörare
  • Borsttvätt
  • Handtvätt
  • Båtlift
  • Båttrailer

Övriga länkar

© Edsbergs Båtklubb 2016 Strandvägen 36, 191 35 Sollentuna