Hamnordning

Hamnen är vår centrala samlingsplats. Det är där vi träffas mest, det är där vi bekantar oss med varandra, pratar båtar och utbyter erfarenheter.

Hamnen och uppläggningsplatsen är klubbens ansikte och vi vill att vår uppsyn skall bidraga till att stärka klubbens anseende. Det är klart att en så vital angelägenhet som hamnen och uppläggningsplatsen måste stå i centrum för klubbens intresse. Det allra mesta av klubbarbetet rör också hamnen och uppläggningsplatsen.

Lika viktigt är dock att slå vakt om de omistliga värden som består av sammanhållning, kamratskap och förtroende, vilka får liv och kraft inom våra områden men som också där kan få sina törnar. Det är för att eliminera konflikterna och stödja de uppbyggande krafterna som bestämmelserna i hamnordningen har tillkommit.

Länk till Hamnordningen

© Edsbergs Båtklubb 2016 Strandvägen 36, 191 35 Sollentuna