Stadgar

Edsbergs Båtklubb (EBK) är en allmännyttig, ideell förening som bildades den 11 maj 1964 och är ansluten till Saltsjön Mälarens Båtförbund (SMBF).

Länk till Stadgar

© Edsbergs Båtklubb 2016 Strandvägen 36, 191 35 Sollentuna