Edsbergs Båtklubb är en idéell förening som har totalt cirka 200 medlemmar. Klubben har sin hemmahamn i Edsviken i Sollentuna strax norr om Stockholm. Bli Medlem!

Viktiga datum

Aktiviteter i Edsbergs Båtklubb
12 november- Arbetsplikt i sommarhamnen kl. 9. Gäller A-bryggans vänstra sida, jämna nummer

Båtplats

För att kunna få båtplats genom EBK krävs medlemskap. Klubbens sommarhamn ligger vid Strandvägen i Sollentuna och vinteruppläggning sker på varvet i Tegelhagen. För att få information om aktuell kösituation, kontakta hamnkaptenen. Se kontaktuppgifter under "Kontakt"

© Edsbergs Båtklubb 2016 Strandvägen 36, 191 35 Sollentuna