Edsbergs Båtklubb är en idéell förening som har totalt cirka 200 medlemmar. Klubben har sin hemmahamn i Edsviken i Sollentuna strax norr om Stockholm. Bli Medlem!

Viktiga datum

Aktiviteter i Edsbergs Båtklubb
21/2 Årsmöte
21/4 Ärtsoppelunch på varvet
22/4 Arbetspass: B-bryggans södra sida, jämna nr.
26/5 Städdag klubbholmen
22/6 Midsommar på klubbholmen
11/8 Kräftskiva på klubbholmen
18/8 Surströmmingsfest på klubbholmen
19/9 Höstmöte

Anmälan görs i "Kalender"

Båtplats

För att kunna få båtplats genom EBK krävs medlemskap. Klubbens sommarhamn ligger vid Strandvägen i Sollentuna och vinteruppläggning sker på varvet i Tegelhagen. För att få information om aktuell kösituation, kontakta hamnkaptenen. Se kontaktuppgifter under "Kontakt"

© Edsbergs Båtklubb 2016 Strandvägen 36, 191 35 Sollentuna