Styrelsen


Ordförande: Jan Fröjd


Hamnchef: Mats Tuomas


Vice hamnchef: Christer Eriksson


Varvschef: Kenth Gustafsson


Vice varvschef: Fredric Wallsten


Kassör: Hans Lindegren

Vice kassör: Lars Proos


Suppleant: Magnus Hansson


Sekreterare/Kommunikatör: Mari Littmarck

Ansvarig klubbholmen:
Johan Kronstedt & Markus Nilsson

Revisor:
Hans Eriksson & Louise Malmberg

Valberedning:
Krister Lagman

© Edsbergs Båtklubb 2016 Strandvägen 36, 191 35 Sollentuna