Styrelsen

 Ordförande: Jan Fröjd

 Vice hamnchef: Christer Eriksson

 Hamnchef: Mats Tuomas

 Varvschef: Kenth Gustafsson

 Vice varvschef: Fredric Wallsten

 Kassör: Hans Lindegren

 Suppleant: Magnus Hansson

 Sekreterare/Kommunikatör: Mari Littmarck

Ansvarig klubbholmen: Johan Kronstedt och Markus Nilsson

Revisor: Hans Eriksson, Louise Malmberg

Valberedning: Krister Lagman

© Edsbergs Båtklubb 2016 Strandvägen 36, 191 35 Sollentuna