Vinterupplägg

vinterupplaggVinteruppläggning sker i Tegelhagen, en gemensam uppläggningsplats för Sollentuna Båtsportunion som är samverkansorgan mellan båtklubbarna Turebergs Båtklubb, Sollentuna Båtklubb, Edsbergs Båtklubb, Edsvikens Segelsällskap samt båtklubben Rallarna. EBK har cirka 125 varvsplatser. Varvsplats förutsätter medlemskap i EBK. Färskvatten och eluttag finns tillgängligt. Hela området är belyst med kraftiga strålkastare. Det finns bra lokaler för vakterna och förråd för klubbarnas material. För torr-och sjösättning har klubbarna investerat i så kallade slamkrypare, som på ett säkert och flexibelt sätt lyfter och lägger i båtarna med hjälp av funktionärer från respektive klubb. Torrsättningen påbörjas normalt i september och sjösättning sker från april.

Hamnordning

Avgifter

© Edsbergs Båtklubb 2016 Strandvägen 36, 191 35 Sollentuna