Sommarplats

sommarhamnenEdsbergs Båtklubbs sommarhamn ligger längst in i Edsviken, bryggorna som är placerade närmast Edsbergs slott. Bryggplats förutsätter medlemskap i EBK. Klubben har cirka 115 bryggplatser. Bryggornas konstruktion klarar båtar med en maximal vikt om 10 ton. Bryggorna är utrustade med färskvatten och eluttag med jordfelsbrytare. Kontinuerlig laddning av batterier får inte ske, eftersom det har förekommit att det åsamkat krypströmmar i vattnet. Klubbhuset ligger mellan bryggorna, där finns kansli, styrelserum med bibliotek, pentry som också nyttjas som vaktlokal. Framför byggnaden finns goda parkeringsmöjligheter. Parkeringstillstånd finns att låna i klubbstugan för parkering vid sommarhamnen på EBK:s del av planen vid klubbstugan. Tillstånden skall återlämnas när de inte används. Sommarhamnen är normalt öppen från början på april till slutet av november.

Hamnordning

Avgifter

© Edsbergs Båtklubb 2016 Strandvägen 36, 191 35 Sollentuna