Ansökningsblankett / köanmälan

Ansökan om båtplats/köplats i Edsbergs Båtklubb (EBK)

Edsbergs Båtklubb har 115 platser och just nu har vi ca 13 båtar i kö. Historiskt sett har vi kunnat ge plats till ca 5-7 nya båtar/år.

Fyll i din köaansökan här

Båtplats i EBK förutsätter medlemskap för både sommar- och vinterplats avseende båtar som är:

LÄNGD: 5,20-11,5 m
BREDD: max 3,9 m
VIKT: max 10 ton

Engångsavgift:
6.000kr – inträdesavgift
200kr – mastskjul
600kr – 2 st nycklar (varav 200kr i deposition)

Årsavgifter:
750kr – köavgift (innan det finns ledig plats som aktiv medlem)
1.300kr – aktiv medlem
300kr – stödjande medlem
55kr – familjeansluten medlem
1.200kr – investeringsreserv
3.000kr – bryggavgift sommar/vinter* inkl. torr- och sjösättning

*både sommar- och vinterplats är obligatorisk men meddela om du inte avser att nyttja platsen

Prisexempel motorbåt:
År 1: 12.100kr (6.000kr + 600kr + 1.300 + 1.200kr + 3.000kr)
Från år 2: 5.500kr/år (1.300 + 1.200kr + 3.000kr)

Tillgången på sommar- och vinterplatser är begränsad och din köplats kan komma att ändras om en båtplats blir ledig som inte matchar din båts storlek.

Ansökan om medlemskap/köplats görs via ansökningsformuläret ovan. Beslut om nya medlemmar tas av styrelsen som sammanträder en gång per månad. Månadsvis kommer meddelande (via epost) skickas till de som ansökt om medlemskap/köanmälan .

Att ställa sig i kö kostar 750kr/år. Information om hur inbetalning ska ske kommer förmedlas i epostmeddelandet du får efter styrelsemötet. Köplatsen registreras inte förrän inbetalning skett.

© Edsbergs Båtklubb 2016 Strandvägen 36, 191 35 Sollentuna