Avgifter

Inträdesavgift (engångsavgift) 6 000 kr
Medlemsavgifter
Aktiv fullbetalande medlem 1 300 kr per år
Stödjande medlem 300 kr per år
Familjemedlem 55 kr per år
Avgift investeringsreserv  1 200 kr per år
 
Båtplatsavgifter
Bryggavgift sommar/vinter* inkl. torr- och sjösättning 3 000 kr per år och plats
Avgift mastskjul (engångsavgift) 200 kr
2 st nycklar (varav 200 kr utgör deposition) 600 kr

*både sommar- och vinterplats är obligatorisk men meddela om du inte avser att nyttja platsen

Bankgiro 5677-7691 eller swish 123 540 21 51

För definitioner, se Stadgarna.

© Edsbergs Båtklubb 2016 Strandvägen 36, 191 35 Sollentuna