Bli medlem

Edsbergs Båtklubb har 115 platser och just nu har vi 0 personer i kö. Historiskt sett har vi kunnat ge plats till ca 5-7 nya båtar/år.

Båtplats i EBK förutsätter medlemskap för både sommar- och vinterplats avseende båtar som är 5,20-11,5 m långa (inkl. peke, badbrygga, dävert m.m.) och väger max 10 ton.

Ansökan om medlemskap görs via ansökningsblanketten/köanmälan nedan.  Nya ansökningar antas av styrelsen som sammanträder en gång per månad. Efter styrelsemötet kontaktas de som anmält sig och får besked om hur de har godkänts samt hur de ska betala in köpavgiften på 750kr/år. Köplatsen registreras först när köavgiften är betald.

Medlemmar som har både sommar och vinterplats är skyldiga att delta i arbetsdagar i sommarhamnen, en dag på våren i april och en dag på hösten i oktober. Medlemmar som enbart utnyttjar vinterplats är skyldiga att delta i arbetsdagar i vinterhamnen. Dessutom fördelas medlemmarna på vaktpass i hamnen och på varvet, sommar och vinter. För de flesta gäller då en natt per sommarsäsong i sommarhamnen och en natt under vinterhalvåret på varvsområdet i Tegelhagen. Om medlem uteblir från arbetsdag eller vaktpass debiteras en avgift på 1.000kr.
Datum för arbetsdagar anges i Kalendern.

Ansökningsblankett/Köanmälan

Avgifter

Stadgar

Hamnordningen

Har du frågor angående medlemskap, kan du kontakta styrelsen@edsbergsbatklubb.se Observera att ansökningar endast tas emot genom formuläret ”Ansökningsblankett/Köanmälan” ovan.

© Edsbergs Båtklubb 2016 Strandvägen 36, 191 35 Sollentuna